kuhukuhu


Mihi poroaki Common farewells in te reo māori:
Mihimihi

About the kuhukuhu category [kuhukuhu] (1)
Present continuous - e aha ana ...? [kuhukuhu] (3)
Tauparapara - Tribal Chant [Mihimihi] (4)
Farewells said by those leaving [Mihi poroaki] (7)
Pepeha - Based on Whakapapa [Mihimihi] (2)
Mihi ki ngā rangatira mā [Mihimihi] (1)
Ka whakatauākī - Utter a proverb [Mihimihi] (1)
Farewells said those staying [Mihi poroaki] (4)